• Zesłańcy Sybiru - Patron naszej szkoły!

    • Historia Związku Sybiraków liczy sobie 86 lat. Nazwa Związku  łączy się ze słowem SYBIR, który dla zesłańców nie jest pojęciem geograficznym, lecz symbolem represji caratu, a później Stalina i jego następców wobec Polaków zsyłanych do łagrów i więzień,  najczęściej w dalekowschodnie strony byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

     W 1988 roku reaktywowano Związek, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Związek Sybiraków oddział Gorzów Wielkopolski powołano do działania 31 marca 1989 r. natomiast Koło Związku Sybiraków w Międzyrzeczu założono niedługo później, bo 14 lipca 1989 r. Od samego początku sybiracy rozpoczęli aktywną działalność na rzecz pamięci o losach ludności polskiej na Kresach Wschodnich, zwłaszcza po 17 września 1939 r. Wielu z nich na dalekiej Syberii straciło część lub większość swoich krewnych, zdarzały się sytuacje gdzie cała rodzina nie wracała z zesłania. Działalność Związku Sybiraków ma zapobiec zapomnieniu tego fragmentu historii naszej ojczyzny i naszych rodaków. 

     Jednym z elementów działalności mającej utrwalić pamięć o losie ludności polskiej pod okupacją sowiecką, jest dotarcie z tą informacja do najmłodszych obywateli naszego kraju. Jej efektem są liczne w całej Polsce nadania szkołom imion "Sybiraków" lub "Zesłańców Sybiru". Szkoły takie znajdują się pod aktywnym patronatem tych, którzy przetrwali tę "Golgotę narodu Polskiego" i w dzisiejszych czasach krzewią wśród młodzieży świadomość narodową, znajomość historii oraz kultywują pamięć tych, którzy za fakt bycia Polakiem zapłacili cenę najwyższą. 

     Odział gorzowski Związku Sybiraków również podjął starania, by na naszych terenach nadać takie imię jednej ze szkół i objąć ją patronatem. Z wnioskiem takim zwrócono się do dyrekcji Zespołu Szkół Rolniczych w Bobowicku oraz do jego ówczesnego organu prowadzącego –  Zarządu Powiatu Międzyrzeckiego. Po wyrażeniu zgody przez dyrekcję oraz pozytywnym przychyleniu się do prośby ówczesnego organu prowadzącego, szkole naszej nadano imię patrona, która od pierwszego września 2002 nosi chwalebną nazwę "Zesłańców Sybiru". Oficjalna uroczystość nadania w/w imienia miała miejsce w szkole w Bobowicku w dniu 24 września 2002 r. W uroczystości tej brali udział: władze powiatu międzyrzeckiego, dyrekcja ZSR w Bobowicku, zaproszeni Sybiracy, zaproszeni goście - przedstawiciele władz ustawodawczych RP oraz uczniowie.

     Od tego momentu współpraca naszej szkoły z patronami przebiega bardzo harmonijnie. Wszystkie imprezy odbywające się w ZSCKR w Bobowicku zawsze  zaszczycane są obecnością przedstawicieli Sybiraków, którzy aktywnie i pomocnie angażują się w życie i codzienne funkcjonowanie naszej placówki.

     Bardzo ważna dla naszych wzajemnych relacji uroczystość miała miejsce 2 października 2004 r. W tym dniu nastąpiło nadanie naszej szkole nowego, ufundowanego przez Sybiraków sztandaru, który dumnie zawierał pełną ówczesną nazwę szkoły: Zespół Szkół Rolniczych im. Zesłańców Sybiru 
     w Bobowicku. Na uroczystości obecni byli m.in. jako goście honorowi Sybiracy, przedstawiciele władz samorządowych, Lubuski Kurator Oświaty, rodzice, uczniowie. Uroczystość nadania sztandaru zbiegła się z 50-leciem założenia szkoły rolniczej w Bobowicku. 

      

      

      

     Bardzo ważna dla naszych wzajemnych relacji uroczystość miała miejsce 2 października 2004 r. W tym dniu nastąpiło nadanie naszej szkole nowego, ufundowanego przez Sybiraków sztandaru, który dumnie zawierał pełną ówczesną nazwę szkoły: Zespół Szkół Rolniczych im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku. W imieniu społeczności szkolnej sztandar z rąk .... odebrał ówczesny dyrektor szkoły mgr Adam Żyła Na uroczystości obecni byli m.in. jako goście honorowi Sybiracy, przedstawiciele władz samorządowych, Lubuski Kurator Oświaty, rodzice, uczniowie. Uroczystość nadania sztandaru zbiegła się z 50-leciem założenia szkoły rolniczej w Bobowicku.

      

      

     W bieżącej działalności szkoły Sybiracy odgrywają niepoślednią rolę. Rzadko zdarza się bowiem aby patronem szkoły były osoby lub podmioty które na co dzień można spotkać, porozmawiać, wysłuchać wspomnień i relacji osób żyjących z wydarzeń o doniosłym znaczeniu dla historii naszego kraju. Dlatego też współpraca naszej szkoły z patronami odbywa się na kilku płaszczyznach. Sybiracy placówki obecni są, jako goście honorowi, na wszystkich możliwych imprezach organizowanych przez szkołę, uczestniczą w inauguracjach i zakończeniach roku szkolnego, na bieżąco współpracują z dyrekcją szkoły, sporządzają notatki prasowe dotyczące uroczystości, w których biorą udział, są nam wszystkim mentorami i żywą lekcją historii najnowszej. Rokrocznie w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku dyrekcja, nauczyciele i uczniowie organizują w dniu 17 września obchody Dnia Patrona Szkoły. Święto to, tak bardzo ważne dla sybiraków, odbywające się w rocznicę agresji ZSRR na Polskę, ma bardzo podniosły i uroczysty charakter. Szczególną oprawę miało Święto Patrona w 2008 roku. Przypadała wówczas 80 - ta rocznica powstania Związku Sybiraków w Polsce, oraz 20 - ta rocznica jego reaktywacji. W ramach ogólnopolskich obchodów Dnia Sybiraka, odbywających się rokrocznie w Białymstoku, delegacja naszej szkoły kilkakrotnie w nich uczestniczyła.

     Sybiracy nie pozostają również obojętni na los naszych uczniów. W każdym roku szkolnym fundują nagrody książkowe dla osiągających sukcesy na różnych polach działalności. Wspomagają również, na ile pozwalają im możliwości, naszą młodzież finansowo, przekazując środki pieniężne na jednorazowe stypendia dla uczniów potrzebujących i takich, którzy mają osiągnięcia naukowe lub sportowe. Dotychczas stypendia od patronów szkoły otrzymało 42 osoby. Sybiracy finansują również zakup książek i podręczników do biblioteki szkolnej. Oprócz wyżej wspomnianej pomocy, patroni szkoły dbają o to by pamięć o nich nie zaginęła wśród naszej młodzieży: regularnie i systematycznie przekazują do biblioteki szkolnej czasopisma i periodyki oraz literaturę dotyczącą dziejów Sybiraków oraz ich bieżących spraw, problemów i wydarzeń, np.: "Zesłaniec", "Śladami wspomnień" czy "My sybiracy".

     mgr Sławomir Kręciszewski
      

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland