• Szanowni Państwo!
     Drodzy Rodzice, Uczniowie!

     Szkoła w Bobowicku posiada ponad 65 letnią tradycję. Na przestrzeni minionych lat mury szkoły opuściło ponad 4 tys. absolwentów. Wielu z nich odniosło i odnosi do dnia dzisiejszego znaczące sukcesy zawodowe, które głównie zauważalne są w obszarach rolnictwa.
     Organem Prowadzącym naszą szkołę jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To wyróżnia nas na tle innych placówek powiatu. Dzięki wsparciu ministerstwa możemy systematycznie  rozwijać się, podejmować inwestycje, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności naszej szkoły w  regionie.

     Nasi uczniowie są dobrze przygotowani do egzaminów zewnętrznych, zarówno zawodowego, jak i maturalnego, o czym świadczy ich wysoka zdawalność. Każdego roku możemy poszczycić się sukcesami w konkursach branżowych organizowanych na poziomie powiatu, województwa i kraju. Corocznie nasi uczniowie uzyskują tytuły finalistów i laureatów w ogólnopolskiej i jakże prestiżowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w blokach architektury krajobrazu, produkcji roślinnej czy zwierzęcej.
     Nasza szkoła systematycznie zmienia się i dostosowuje do wymogów współczesnego rynku pracy. Gwarantem naszego sukcesu dydaktycznego są:

     • nowoczesna baza techniczna i dydaktyczna,
     • wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
     • współpraca z wieloma instytucjami i pracodawcami,
     • nowoczesny sprzęt audiowizualny stosowany w dydaktyce,
     • rozwinięta baza zapewniająca bardzo dobre przygotowanie zawodowe,
     • staże dla uczniów u pracodawców,
     • udział w projektach unijnych, w ramach których uczniowie zdobywają dodatkowe uprawnienia w swoim zawodzie,
     • liczne wyjazdy studyjne oraz konferencje i szkolenia,
     • udział i sukcesy w konkursach, olimpiadach o zasięgu powiatu, województwa i kraju,
     • stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
     • wielofunkcyjne boisko sportowe wraz z oświetleniem,
     • bogata oferta zajęć pozalekcyjnych,
     • przyjazna i życzliwa atmosfera,
     • wysoki poziom bezpieczeństwa.


     Drogi Uczniu! Nauka w naszej szkole pozwoli Ci na zdobycie ciekawego, dającego perspektywy zatrudnienia zawodu, a także na uzyskanie świadectwa dojrzałości, które otworzy przed Tobą perspektywy i możliwości podjęcia studiów wyższych.
     Dołącz do Nas już dziś!

     Zapraszam do odwiedzenia Nas i podjęcia nauki w Naszej Szkole!

     Daniel Drzymała

               Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
                     im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku.


   • Terminy rekrutacji do klas pierwszych technikum na rok szkolny 2023/2024

    Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

   • Wzory wniosków o przyjęcie do szkoły:

     • od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. do godziny 15.00
      • Złożenie wniosku

       Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego).

     • od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godziny 15.00
      • Uzupełnienie wniosku

       Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o następujące dokumenty:

       • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
       • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty

       Wyżej wymienione dokumenty składamy w oryginale tylko w szkole pierwszego wyboru.

     • 17 lipca 2023 r.
      • Listy kandydatów

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

     • od 17 lipca 2023 r. do 20 lipca 2023 r. do godziny 15.00
      • Wola podjęcia nauki

       Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole

     • 21 lipca 2023 r. do godziny 14.00
      • Listy kandydatów przyjętych

       Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland