• Technik weterynarii

    •  

     Technik weterynarii jest osobą uprawnioną do wykonywania tych czynności, które nie wymagają specjalistycznej wiedzy medycznej, wykorzystywanej przez lekarza weterynarii.
     Technik weterynarii:
     • sprawuje opiekę nad zwierzętami w warunkach ambulatoryjnych i stacjonarnych,
     • może podawać leki dostępne bez recepty lub zaordynowane przez lekarza weterynarii,
     • wykonuje zabiegi sanitarno higieniczne i fizykoterapeutyczne,
     • pobiera próby do badań laboratoryjnych i wykonuje badania kliniczne, które są niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy,
     • może udzielać pierwszej pomocy zwierzętom w przypadku złamań, zranień, zadławienia, niedyspozycji żołądkowo-jelitowych oraz w przypadku porodu,
     • asystuje także przy zabiegach chirurgicznych oraz przy sekcji zwłok zwierząt.
    • Kalifikacje wyodrębnione w zawodzie

    • ROL. 11 Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
     ROL. 12 Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych
    • Podczas trwania nauki

     1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.
     2. Uczniowie odbywają kurs prawa jazdy kategorii B, który jest finansowany przez szkołę i przygotowuje ucznia bezpośrednio do egzaminu państwowego.
    • Czego będziemy się uczyć?

    •  

     • rozpoznawać gatunki, rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • rozpoznawać budowę układów w organizmach poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • określać  położenie narządów w organizmie zwierzęcym;
     • oceniać pokrój i kondycję zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;

      

     • układać dawki pokarmowe dla zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • planować i prowadzić rozród zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne u zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • oceniać dobrostan zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • udzielać zwierzętom pomocy przedlekarskiej;

     • prowadzić dokumentację hodowlaną i inseminacyjną zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • dobierać zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do kojarzeń i krzyżowań;
     • przygotowywać zwierzęta gospodarskie i zwierzęta towarzyszące do zabiegów inseminacyjnych i badań klinicznych;

      

     • dobierać sprzęt i wykonywać zabiegi unasienniania zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
     • wykonywać badania fizykalne zwierząt;
     • analizować wyniki badań fizykalnych zwierząt;
     • wykonywać czynności związane z pobieraniem materiału do badań laboratoryjnych;
     • posługiwać się dokumentacją z zakresu diagnostyki chorób zwierząt;
     • rozpoznawać objawy chorób zwierząt;

     • podawać leki zwierzętom według zaleceń lekarza weterynarii;
     • dobierać i przygotowywać  instrumentarium oraz materiały do wykonania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych;
     • wykonywać czynności pomocnicze podczas weterynaryjnych zabiegów chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
     • sprawować opiekę nad zwierzętami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;

      

     • dobierać materiały oraz wykonywać opatrunki i okłady u zwierząt;
     • dobierać  i wykonywać zabiegi rehabilitacyjne u zwierząt;
     • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
     • wykonywać czynności pomocnicze dotyczące weterynaryjnego badania przedubojowego i poubojowego zwierząt;
     • wykonywać czynności pomocnicze związane z prowadzeniem nadzoru weterynaryjnego.

    • Po zakończeniu nauki

    • Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik weterynarii jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     • prowadzenia chowu i hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących oraz wykonywania zabiegów inseminacji wybranych gatunków zwierząt;
     • wykonywania czynności pomocniczych dotyczących diagnozowania, profilaktyki i leczenia chorób zwierząt;
     • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i zootechnicznych u zwierząt;
     • wykonywania czynności pomocniczych z zakresu zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego oraz czynności pomocniczych w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
     • wykonywania czynności pomocniczych w trakcie prowadzenia badań przedubojowych zwierząt oraz w poubojowym badaniu mięsa.
    • Perspektywa zatrudnienia

    • Absolwent szkoły może pracować jako pomocnik lekarza weterynarii w:
     • przychodniach i lecznicach dla zwierząt,
     • ogrodach zoologicznych,
     • schroniskach,
     • fermach przemysłowych,
     • zakładach hodowli i unasieniania zwierząt,
     • zakładach przetwórstwa spożywczego,
     • w weterynaryjnej inspekcji pracy oraz nadzorze sanitarno-weterynaryjnym.
     Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.
    • Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni.

    • Preferowane kierunki studiów:
     • medycyna,
     • weterynaria,
     • zootechnika,
     • rolnictwo,
     • biologia,
     • technologia żywności.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland