• Technik żywienia i usług gastronomicznych

    • Technik żywienia i usług gastronomicznych to szkoła dla osób, które w przyszłości chcą pracować w branży usługowo – żywieniowej. Kierunek ten przeznaczony jest dla tych, którzy lubią gotować, interesują się zdrową żywnością i poszukują nowych smaków oraz chcą zdobyć atrakcyjny zawód. Technik żywienia i usług gastronomicznych przygotowuje do sporządzania potraw i napojów, planowania i organizowania produkcji gastronomicznej, obsługi konsumentów jak i świadczenia usług żywieniowych. To zawód świetnie odnajdujący się na rynku pracy, daje wszechstronne umiejętności z zakresu branży gastronomicznej.
    • Kalifikacje wyodrębnione w zawodzie

    • HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań
     HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
    • Podczas trwania nauki

     1. Uczniowie odbywają łącznie 8 tygodni praktyk zawodowych.
     2. Uczniowie zdobywają dodatkowe kwalifikacje w ramach innowacji pedagogicznych prowadzonych w szkole dla tego zawodu.
    • Czego będziemy się uczyć?

     • profesjonalnie przygotowywać wszelkiego rodzaju potrawy i napoje z zastosowaniem nowoczesnych technologii,
     • oceniać żywienie różnych grup ludności, organizować i wykonywać usługi gastronomiczne,
     • dokonywać zakupu surowców, półproduktów, organizować proces magazynowania i zabezpieczania żywności przed zepsuciem,
     • oceniać surowce, półprodukty i potrawy gotowe według zasad oceny organoleptycznej,
     • obsługiwać konsumentów z wykorzystaniem różnych metod obsługi,
     • rozróżniać pozytywne i negatywne zmiany zachodzące w żywności podczas przechowywania i sporządzania potraw,
     • przestrzegać zasad gospodarki odpadami,
     • opracowywać nowe receptury potraw i napojów i wdrażać je do produkcji,

      

     • obsługi nowoczesnych urządzeń stosowanych w gastronomii,
     • planować i oceniać jadłospisy,
     • obliczać wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków,
     • układać menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia,

     • organizować proces produkcyjny w zakładzie gastronomicznym,
     • organizować przyjęcia okolicznościowe,
     • korzystania z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu,
     • przedstawiać ofertę usług gastronomicznych,
     • prawidłowego przestrzegania i realizacji w praktyce zasady racjonalnego żywienia
     • nowych trendów w żywieniu,
     • nowoczesnych dekoracji potraw, aranżacji stołów i sali,
     • współpracy w zespole i zarządzania innymi osobami.

      

      

    • Po zakończeniu nauki

    • Absolwent kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
     • oceniania jakości żywności oraz warunków jej przechowywania,
     • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
     • planowania i oceny żywienia,
     • organizowania produkcji gastronomicznej,
     • planowania i realizacji usług gastronomicznych.
    • Perspektywy zatrudnienia

    • Absolwenci kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w:
     • zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, kawiarnie, bary),
     • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością (hurtownie spożywcze, magazyny),
     • zakładach opieki zdrowotnej (sanatoria, domy spokojnej starości,szpitale),
     • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności,
     • domach opieki społecznej,
     • domach dziecka,
     • internatach,
     • hotelach,
     • przedszkolach,
     • pensjonatach.
     Absolwenci mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich i agroturystycznych.
    • Po zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę na wyższej uczelni.

    • Preferowane kierunki studiów:
     • dietetyka,
     • technologia żywności,
     • towaroznawstwo,
     • żywienie człowieka i nauki konsumenckie,
     • nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii,
     • hotelarstwo i turystyka,
     • organizacja i zarządzanie w gastronomi.
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland