• Aktualności

      • Matura 2021 - informacje dla zdających

      • Terminy egzaminów maturalnych w roku 2021:

       4 maja 2021 r. (wtorek) - JĘZYK POLSKI (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       5 maja 2021 r. (środa) - MATEMATYKA (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       6 maja 2021 r. (czwartek) - JĘZYK ANGIELSKI (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       10 maja 2021 r. (poniedziałek) - JĘZYK POLSKI (poziom rozszerzony) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       13 maja 2021 r. (czwartek) - JĘZYK NIEMIECKI (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00

       14 maja 2021 r. (piątek) - JĘZYK NIEMIECKI (poziom rozszerzony) - godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00

        

       Osoby zdające egzamin maturalny stawiają się w szkole na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

        

       Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego zobowiązane są zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa - covid 19​​​​​ (link poniżej)

        

        

      • Dzień Ziemi

      • 22 kwietnia uczniowie klas 1aak oraz 3a wzięli udział w cyklu wykładów i warsztatów online dotyczących ochrony klimatu.
       Wydarzenie odbyło się z okazji Dnia Ziemi. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a materiały „Lekcji z klimatem” można obejrzeć na stronie www.lekcjezklimatem.pl.

      • 78 rocznica wybuchu PWOSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

      • W dniu dzisiejszym obchodzimy 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Żydzi polscy mieszkali w naszym kraju od XIII w. Po wybuchu II wojny światowej ich los był przesądzony - czekała ich smierć. Niemcy w większości polskich miast, w których mieszkali Żydzi, spędzali ich do zmkniętych dzielnic - gett. W Warszawie utworzono największe, liczące ok. 400 tys. ludzi. Od 1942 r. po konferencji w Wansee, gdzie najwazniejsi urzędnicy III Rzeszy zdecydowali o całkowitej zagładzie Żydów, wywozono ich z getta do obozów zagłady w Treblince i Auschwitz. W kwietniu 1943 r. pozostało ich już niewielu. Kiedy 19 kwietnia 1943 r. oddział SS wkroczył do getta celem całkowitego jego likwidacji, nieliczni pozostali Żydzi podjęli starceńczą walkę z hitlerowskiem okupantem. Oni wiedzieli, że zginą, ale chcieli zrobić to na własnych warunkach. Chcieli zachować rzecz najwazniejszą - honor i pamięć. W dzisiejszych czasach, zanikają wspomnienia o tamtych wydarzeniach. Dlatego, by zachowac pamięć, polecam obejrzenie filmów:

      • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      • Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.


       Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

       Szczegóły dotyczące całości znaczenia, obowiązku i potrzeby przeprowadzenia Spisu znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w mediach społecznościowych:

       https://spis.gov.pl/

       https://zielonagora.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-2021/materialy-do-pobrania-nsp-2021/

       https://www.facebook.com/UStatZielonaGora


      • Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

      • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna.

       Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

       Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

       Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy - „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano dni konferencyjne, których tematami będą:

       1. dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
       2. dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”
       3. dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) - przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka - rolnicy - przedsiębiorcy - doradztwo)”
       4. dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

       Przewidujemy dwie formy udziału w Krajowych Dniach Pola - stacjonarną i wirtualną.Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie: https://dnipola.kpodr.pl

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
    • 95 - 741 - 32 - 18
    • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland