• Aktualności

      • Fundusz Gwarancji Rolnych

      • Gwarancja spłaty kredytu

       z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

       Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

       Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

       Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

       Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

       Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

       Okres gwarancji:

       kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

       kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

       kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

       Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

       Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

       Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  

       https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

       lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

      • Policja - rekrutacja kandydatów

      • REKRUTACJA 2021Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji  (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tel. 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.Z poważaniemsierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
    • 95 - 741 - 32 - 18
    • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland