• Aktualności

      • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi"

      • Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

       Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2021 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

       Do kogo skierowany jest konkurs?
       Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia.
       W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.


       Kategoria I
       Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
       Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako
       miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość.
       Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.


       Kategoria II
       Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel
       się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego
       gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków
       unijnych.


       Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się
       inspiracją dla innych młodych ludzi.


       Nagrody
       Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną
       wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
       1) za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
       2) za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
       3) za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
       Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości
       1 000 zł brutto.


       Konkurs krok po kroku
       1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
       2. Nagraj film.
       3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie
       załączniki.
       4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
       5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą
       konkursową na adres:
       Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
       ul. Wspólna 30
       00-930 Warszawa
       z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”
       (kategoria nr…).


       Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej:
       www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
    • 95 - 741 - 32 - 18
    • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland