• Aktualności

      • Egzaminy zawodowe w sesji styczeń/luty 2022

      • W zakładce uczniowie i rodzice podane zostały terminy egzaminów zawodowych dla uczniów kals technikum.

       Infoirmacje o egzaminie zawodowym dla słuchaczy kursu ROL. 04 zamieszczono w zakładce kwalifikacyjny kurs zawodowy ->harmonogram egzaminów.

       Osoby przystępujace do egzaminu przychodzą do szkoły w dniu egzaminu na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu.

      • Składka na radę rodziców 2021/2022

      • Informacja o wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

       Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 września 2021 roku rada rodziców ustaliła w roku szkolnym 2021/2022 wysokość dobrowolnej składki na fundusz rady w kwocie 40 zł za rok na ucznia.

       W przypadku rodzeństwa uczęszczającego do naszej szkoły przyjmujemy kwotę 40 zł od rodziny.

       W celu zachęcenia Państwa do wpłat poniżej informujemy na jakie cele były przeznaczane pieniądze rady rodziców:dofinansowania konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym np. Mikołajki, Andrzejki, nagrody dla uczniów naszej szkoły w organizowanych konkursach, Dzień dziecka, nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zakup indeksów praktycznej nauki zawodu, opłata za wyżywienie dla uczniów biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz inne cele po akceptacji rady rodziców.

       Prosimy o wpłacanie składki w całości na podane niżej konto bankowe należące do Rady Rodziców:

       75 8367 0000 0028 6459 1002 0001

       W celu oszacowania jakimi środkami będzie dysponować RR w obecnym roku szkolnym, prosimy o dokonanie wpłat do 31 października 2021r.

       Oczywiście po upływie powyższego terminu mogą Państwo również dokonać wpłaty na Radę Rodziców.

       Z góry dziękujemy za współpracę,

       RADA RODZICÓW

      • Uwaga! Zjazd kkz ROL. 04

      • Plan zajęć dla kkz ROL. 04 - SEMESTR 3 (KONTYNUACJA KURSU)

       10. 09.2021r. piątek

       1. Zajęcia praktyczne - produkcja roślinna

       2. Zajęcia praktyczne - produkcja roślinna

       3. Zajęcia praktyczne - produkcja roślinna

       4. Zajęcia praktyczne - produkcja roślinna

       5. Zajęcia praktyczne - produkcja zwierzęca

       6. Zajęcia praktyczne - produkcja zwierzęca

       7. Zajęcia praktyczne - produkcja zwierzęca

        

       11.09.2021 r. sobota

       1. Zajęcia praktyczne z organizacji zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych

       Zbiórka - targi rolnicze w Gliśnie godz. 8.30

       kontakt - Lech Rybacki - tel. 699817468

        

       Plan zajęć dla kkz ROL. 04 - SEMESTR 1 (ROZPZCZĘCIE KURSU)

       10. 09.2021r. piątek

       1. Zebranie organizacyjne

       2. Zebranie organizacyjne

       3. BHP

       4. BHP

       5. BHP

       11. 09.2021r. sobota

       1. BHP

       2. BHP

       3. BHP

       4. Produkcja zwierzęca

       5. Produkcja zwierzęca

       6. Produkcja zwierzęca

       7. Produkcja zwierzęca

       8. Produkcja roślinna

       9. Produkcja roślinna

       10. Produkcja roślinna

       11. Produkcja roślinna

        

      • Rekrutacja 2021/2022 - TECHNIKUM


      • W załączeniu przedstawiamy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022.

       O przyjęciu do poszczególnych klas decydowały punkty uzyskane przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym.

       Osoby przyjęte do klas technik rolnik, technik weterynarii i technik żywienia i usług gastronomicznych proszone są o odebranie z sekretariatu szkoły skierowań na badania lekarskie.

       Do piątku (6 sierpnia 2021 r.) na stronie szkoły zostaną zamieszczone spisy obowiązujących podręczników.

      • Weź udział w ogólnopolskim konkursie filmowym "Świat się kręci wokół wsi"

      • Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”. Nagraj i przyślij nam swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

       Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2021 r. Szczegóły znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi.

       Do kogo skierowany jest konkurs?
       Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia.
       W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.


       Kategoria I
       Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
       Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako
       miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość.
       Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.


       Kategoria II
       Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel
       się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego
       gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków
       unijnych.


       Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się
       inspiracją dla innych młodych ludzi.


       Nagrody
       Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną
       wyróżnione nagrodami pieniężnymi.
       1) za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
       2) za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
       3) za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
       Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości
       1 000 zł brutto.


       Konkurs krok po kroku
       1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
       2. Nagraj film.
       3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie
       załączniki.
       4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
       5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą
       konkursową na adres:
       Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
       ul. Wspólna 30
       00-930 Warszawa
       z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi”
       (kategoria nr…).


       Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej:
       www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

      • Rekrutacja 2021/2022 do klas I technikum

      • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rekrutacja rozpoczyna się 17 maja 2021 r. Kandydaci do oddziałów klasy I mogą składać wniosek o przyjęcie do szkoły do 21 czerwca 2021 r.

       Wnioski można składać elektronicznie na adres e-mail szkoły: zsckr-bobowicko@wp.pl w tytule wiadomości należy wpisać - wniosek o przyjęcie do szkoły.

        

      • Fundusz Gwarancji Rolnych

      • Gwarancja spłaty kredytu

       z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

       Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

       Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie

       Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu

       Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu

       Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

       Okres gwarancji:

       kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy

       kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy

       kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)

       Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna

       Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

       Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  

       https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

       lub https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

      • Policja - rekrutacja kandydatów

      • REKRUTACJA 2021Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) lub na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji  (www.lubuska.policja.gov.pl)., bądź też kontaktując się z Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. tel. 47 791 1260, 47 791 1261, 47 791 1262.Z poważaniemsierżant sztabowy Mateusz Maksimczyk

      • Matura 2021 - informacje dla zdających

      • Terminy egzaminów maturalnych w roku 2021:

       4 maja 2021 r. (wtorek) - JĘZYK POLSKI (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       5 maja 2021 r. (środa) - MATEMATYKA (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       6 maja 2021 r. (czwartek) - JĘZYK ANGIELSKI (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       10 maja 2021 r. (poniedziałek) - JĘZYK POLSKI (poziom rozszerzony) - godzina rozpoczęcia egzaminu 9.00

       13 maja 2021 r. (czwartek) - JĘZYK NIEMIECKI (poziom podstawowy) - godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00

       14 maja 2021 r. (piątek) - JĘZYK NIEMIECKI (poziom rozszerzony) - godzina rozpoczęcia egzaminu 14.00

        

       Osoby zdające egzamin maturalny stawiają się w szkole na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

        

       Osoby przystępujące do egzaminu maturalnego zobowiązane są zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa - covid 19​​​​​ (link poniżej)

        

        

      • Dzień Ziemi

      • 22 kwietnia uczniowie klas 1aak oraz 3a wzięli udział w cyklu wykładów i warsztatów online dotyczących ochrony klimatu.
       Wydarzenie odbyło się z okazji Dnia Ziemi. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a materiały „Lekcji z klimatem” można obejrzeć na stronie www.lekcjezklimatem.pl.

      • 78 rocznica wybuchu PWOSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

      • W dniu dzisiejszym obchodzimy 78 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Żydzi polscy mieszkali w naszym kraju od XIII w. Po wybuchu II wojny światowej ich los był przesądzony - czekała ich smierć. Niemcy w większości polskich miast, w których mieszkali Żydzi, spędzali ich do zmkniętych dzielnic - gett. W Warszawie utworzono największe, liczące ok. 400 tys. ludzi. Od 1942 r. po konferencji w Wansee, gdzie najwazniejsi urzędnicy III Rzeszy zdecydowali o całkowitej zagładzie Żydów, wywozono ich z getta do obozów zagłady w Treblince i Auschwitz. W kwietniu 1943 r. pozostało ich już niewielu. Kiedy 19 kwietnia 1943 r. oddział SS wkroczył do getta celem całkowitego jego likwidacji, nieliczni pozostali Żydzi podjęli starceńczą walkę z hitlerowskiem okupantem. Oni wiedzieli, że zginą, ale chcieli zrobić to na własnych warunkach. Chcieli zachować rzecz najwazniejszą - honor i pamięć. W dzisiejszych czasach, zanikają wspomnienia o tamtych wydarzeniach. Dlatego, by zachowac pamięć, polecam obejrzenie filmów:

      • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      • Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem objęci są: • mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.


       Spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich, jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw. Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

       Szczegóły dotyczące całości znaczenia, obowiązku i potrzeby przeprowadzenia Spisu znajdziecie Państwo na stronach internetowych i w mediach społecznościowych:

       https://spis.gov.pl/

       https://zielonagora.stat.gov.pl/narodowy-spis-powszechny-2021/materialy-do-pobrania-nsp-2021/

       https://www.facebook.com/UStatZielonaGora


      • Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

      • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021, które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna.

       Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

       Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

       Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy - „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano dni konferencyjne, których tematami będą:

       1. dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”
       2. dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”
       3. dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) - przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka - rolnicy - przedsiębiorcy - doradztwo)”
       4. dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

       Przewidujemy dwie formy udziału w Krajowych Dniach Pola - stacjonarną i wirtualną.Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie: https://dnipola.kpodr.pl

  • Kontakt

   • Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku
   • 95 - 741 - 32 - 18
   • Bobowicko, ul. Międzyrzecka 7a, 66 - 300 Międzyrzecz 66 - 300 Międzyrzecz Poland